Contact Met AZ Containers

De informatie die met dit formulier wordt verzameld, wordt vastgelegd en verzonden naar AZ Containers België SPRL. U hebt een recht op toegang, rectificatie en verzet tegen gegevens die op u betrekking hebben en die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met AZ Containers Belgium SPRL. Ze worden één jaar bewaard en zijn alleen bedoeld voor AZ Containers BVBA